2017/06/23

Przykładowa praca zaliczeniowa

W 2012 roku, prowadząc zajęcia na WSB zamieściłem na swojej stronie przykładową pracę zaliczeniową. Strona ją zawierająca była od tamtego czasu najczęściej odwiedzaną podstroną. W związku z tym zamieszczam ją i tutaj - by było ją łatwiej odnaleźć. Tak jak i na tamtej stronie zwracam uwagę:
,,Bez konsultacji z prowadzącym nie zawsze będą Państwo wiedzieć, który styl jest ,,lepszy'', a który ,,gorszy''. Praca którą udostępniam została już ,,zaliczona'', można więc przypuszczać, że jest pracą przynajmniej akceptowalną.''
Podkreślam - ta praca została już ,,zaliczona'', nie można jej więc oddawać jako własnej. Jest ona moją własnością, proszę więc jej nie redystrybuować inaczej, niż z linkiem do wrobelmaciek.info lub wrobelmaciek.blogspot.com.

Tutaj link do pracy udostępnionej przez google drive: https://drive.google.com/file/d/0B91KeMYac8JcZHhHMVNXVGVsREE/preview


openssl - Jak wygenerować samopodpisany certyfikat jednolinijkowcem (oneliner self-signed certificate)

Potrzebujesz samopodpisany certyfikat (self-signed certificate)? Możesz wygenerować go korzystając z openssl-a, dostępnego na praktycznie każdym systemie* poniższym jednolinijkowcem:
openssl req -subj '/CN=twojadomena/O=nazwa twojej firmy/C=PL'  -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -sha256 -keyout server.key -out server.crt
W plikach server.key i server.crt znajdzie się klucz prywatny podpisujący certyfikat i sam certyfikat, odpowiednio.


* na większości linuxów openssl jest zainstalowany domyślnie. Na Windowsie można z niego korzystać przy pomocy Cygwina, lub też zainstalować samodzielne binaria - zob. na stronce projektu.