2017/01/23

Interakcja ze schowkiem

1 Interakcja ze schowkiem w Windows

Poniżej zamieszczony programik pozwala posortować tekstową zawartość schowka w Windows. Jest prostym przykładem komunikacji ze schowkiem.
Wymaga zainstalowania biblioteki win32clipboard, dostarczanej razem z pywin32.
import win32clipboard
win32clipboard.OpenClipboard()
clipboard_data = win32clipboard.GetClipboardData()

sorted_data = '\n'.join(sorted(clipboard_data.splitlines()))

win32clipboard.EmptyClipboard()
win32clipboard.SetClipboardText(sorted_data)
win32clipboard.CloseClipboard()

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz